Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Румен Ганев, директор на дирекция Вътрешна сигурност към МВР; г-н Николай Спасов, директор на дирекция Инспекторат към МВР, г-н Стефан Куцаров, началник на отдел Противодействие на корупцията, МВР; г-н Николай Георгиев, началник на дирекция Главен инспекторат, МВР
[close]