Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Николай Спасов, директор на дирекция Инспекторат към МВР, г-н Стефан Куцаров, началник на отдел Противодействие на корупцията, МВР; г-н Николай Георгиев, началник на дирекция Главен инспекторат, МВР; сътрудник от МВР; г-н Тихомир Безлов и г-н Чавдар Червенков, главни експерти към Центъра за изследване на демокрацията и г-н Димитър Марков, Координатор на проект към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]