Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията; Генерален комисар Павлин Димитров, Министерство на вътрешните работи и д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
[close]