Image gallery
 
През 2009 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 57 водещи световни и регионални икономики.
[close]