Image gallery
 
Хане Юнкер говори за свързаните с омбудсмана дейности на Съвета на Европа
[close]