Image gallery
 
Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия и Н.Пр. г-н Вилем ван Ее, посланик на Холандия в България
[close]