Image gallery
 
Г-жа Мария Мургина, изпълнителен директор на НАП и г-н Бойко Славчев, главен секретар на Съюза на юристите в България
[close]