Image gallery
 
Г-н Георги Кадиев, общински съветник, Столичен общински съвет и г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа (в ляво)
[close]