Image gallery
 
Основните изводи и заключения от Доклада за оценка на корупцията бяха представени от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията.
[close]