Image gallery
 
От ляво на дясно: Христо Кулишев, изпълнителен директор нa Агенция "Митници", Адрей Пръмов, Управител, Адлон Дисконт АД, д-р Йордан Христосков, Управител, Национален осигурителен институт, Бойко Борисов, Кмет, Столична община, д-р Марк Майнардус, Ръководител, Фондация “Фридрих Еберт”, България, д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията, д-р Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката и д-р Любомир Христов, Председател, Институт на дипломираните финансови консултанти
[close]