Image gallery
 
Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представя Индекса на скритата икономика
[close]