Image gallery
 
Д-р Велизар Шаламанов, бивш зам.-министър на отбраната /1998 -2001 г./
[close]