Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Тодор Чуров, зам.-министър на външните работи, Николай Цонев, министър на отбраната, посланик Бойко Ноев, генерал Златан Стойков, началник на Генералния щаб
[close]