Image gallery
 
От ляво на дясно: Даринка Станчева, член на Комисията по европейските въпроси към Народното събрание, Димитър Хаджиниколов, секретар на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси на Народното събрание и Пейчо Пеев, държавен експерт в Националния статистически институт
[close]