Image gallery
 
От ляво на дясно: Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията; Бойко Борисов, Кмет, Столична община; Божидар Данев, Председател, Българска стопанска камара
[close]