Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията и Бойко Борисов, Кмет на Столична община
[close]