Image gallery
 
Г-н Бертрам Ролман, Президент на Германо-българската индустриално-търговска камара, Собственик на "Пирин текс" и Проф. Валери Димитров, Председател на Сметната палата (в ляво)
[close]