Image gallery
 
От ляво на дясно: Вилем ван Ее, Посланик на Холандия; Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията; Бойко Борисов, Кмет, Столична община
[close]