Image gallery
 
Г-н Вилем ван Ее, Посланик на Холандия и г-н Михаил Миков, Министър на вътрешните работи (в ляво)
[close]