Image gallery
 
От ляво на дясно: Щефан Шишковиц, Председател на Управителния съвет, ЕВН България; Божидар Божинов, Председател, Българска търговско-промишлена палата; Пламен Орешарски, Министър на финансите; Михаил Миков, Министър на вътрешните работи; Вилем ван Ее, Посланик на Холандия; Д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията; Бойко Борисов, Кмет, Столична община; Проф. Валери Димитров, Председател на Сметната палата
[close]