Image gallery
 
От ляво на дясно: Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Ана Караиванова, заместник - министър на правосъдието и адвокат Георги Димитров
[close]