Image gallery
 
От ляво на дясно: Николай Лачков, инспектор в ТД - София -град на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност проф. Стоян Кушлев, председател на Комисията и Джон О’Махони, директор на ирландското Бюро за незаконно придобито имущество
[close]