Image gallery
 
От ляво на дясно: Джон О’Махони, директор на ирландското Бюро за незаконно придобито имущество, НП Джефри Кийтинг, посланик на Ирландия в Република България и д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
[close]