Image gallery
 
От ляво на дясно: НП Джефри Кийтинг, посланик на Ирландия в Република България и д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]