Image gallery
 
От ляво на дясно: Н.пр. Стийв Уилямс, посланик на Великобритания в Република България и Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията
[close]