Image gallery
 
От ляво на дясно: Румен Георгиев, заместник-директор на Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите в България и Александър Раков, заместник директор на Агенция "Митници"
[close]