Image gallery
 
От ляво на дясно: Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд и Румен Георгиев, заместник-директор на Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите в България
[close]