Image gallery
 
От ляво на дясно: Румен Ненков, заместник - председател на Върховния касационен съд и н.пр. Стийв Уилямс, посланик на Великобритания в Република България
[close]