Image gallery
 
От ляво на дясно: Румен Петков, министър на вътрешните работи и Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд
[close]