Image gallery
 
От ляво на дясно: Н.пр. Стийв Уилямс, посланик на Великобритания в Република България, Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд
[close]