Image gallery
 
От дясно на ляво: главен комисар Валентин Петров, Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрация, Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра
[close]