Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Цветан Цветанов, бивш заместник-кмет на София; преводачката на срещата; г-н Бойко Борисов, кмет на София; г-н Джон Хил, изпълнителен директор на Федералния градски съвет във Вашингтон и г-н Христо Гуджев, изпълняващ длъжността посланик на България във Вашингтон
[close]