Image gallery
 
Г-н Бойко Борисов, кмет на София (в центъра) и г-н Джон Хил, изпълнителен директор на Федералния градски съвет във Вашингтон
[close]