Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Джон Съливан, изпълнителен директор, Център за международно частно предприемачество и г-н Андрю Уилсън, Старши програмен ръководител за Централна Европа и Евразия към Центъра за международно частно предприемачество, САЩ.
[close]