Image gallery
 
Г-н Димитър Петков, Заместник-директор, Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (в ляво) и г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
[close]