Image gallery
 
From left to right: Ms. Tsvetelina Arapova, Senior Expert, Pazardzhik Municipality Public Mediator, Mr. Misho Doychev Bahov, Nova Zagora Municipality Public Mediator and Ms. Diana Bozhanova Georgieva, Assistant to the Public Mediator of Nova Zagora Municipality
[close]