Image gallery
 
Г-н Фил Екстанс, ръководещ иновациите към Адвантидж Уест Мидлъндс (Агенцията за регионално развитие)
[close]