Image gallery
 
Среща с кмета на Щутгарт. От ляво на дясно: г-жа Даниела Чонкова, координатор на RIS BRIDGE, Фондация ПИК; г-н Иван Димитров, областен управител на Перник; г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; г-н Владимир Димитров, областен управител на Благоевград; г-н Марин Прешелков, заместник областен управител на Благоевград; г-н Тодор Модев, областен управител на София-град и д-р Волфганг Шустер, кмет на Щутгарт
[close]