Image gallery
 
По време на посещението в Щайнбайс, Германия. От ляво на дясно: г-жа Даниела Чонкова, координатор на RIS BRIDGE, Фондация ПИК; г-н Тодор Модев, областен управител на София-град; г-н Цанко Маринов, заместник областен управител на София регион; г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; г-н Ангел Милев, програмен мениджър, Фондация ПИК; г-н Марин Прешелков, заместник областен управител на Благоевград и д-р Петра Пюхнер, Фондация Щайнбайс
[close]