Image gallery
 
от ляво на дясно: Гудрун Щайнакер, министър-съветник, посолство на Федерална Република Германия в България, Руне Фоседал, полицейско аташе, посолтво на Норвегия и г-н Джефри Кийтинг, Посланик на Ирландия в България
[close]