Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Флориан Фихтл, постоянен представител на Световната банка, г-н Майкъл Фриц, директор на Американската агенция за международно развитие и г-н Гиньо Ганев, национален омбудсман на Република България
[close]