Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Румен Ненков, съдия във Върховния касационен съд, член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията за борба с корупцията към ВСС, г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, г-н Валери Димитров, председател на Сметната палата и г-н Румен Петков, министър на вътрешните работи
[close]