Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Цветан Цветанов, председател на партия ГЕРБ, проф. Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и г-н Румен Ненков, съдия във Върховния касационен съд, член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията за борба с корупцията към ВСС
[close]