Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Бойко Борисов, кмет на Столична община, д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията и г-н Александър Стоянов, директор на Витоша Рисърч
[close]