Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа и проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата
[close]