Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Република България и г-н Бойко Борисов, кмет на Столична община
[close]