Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, г-н Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд, г-н Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията, г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България, г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Република България и г-н Бойко Борисов, кмет на Столична община
[close]