Image gallery
 
от дясно на ляво: г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България, г-н Огнян Шентов, преседател на УС, Център за изследване на демокрацията и г-н Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд
[close]