Image gallery
 
от ляво на дясно: г-н Фернандо Понс Канто, първи секретар в Представителството на Европейската комисия в България и г-н Калин Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара
[close]