Image gallery
 
Г-н Стамен Тасев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите
[close]